Posts

Showing posts from February, 2024

Schematy rozwiązywania równań różniczkowych

Image
[ARTYKUŁ BĘDZIE AKTUALIZOWANY] Zamieściłem tu schematy rozwiązywania równań różniczkowych. Do korzystania z nich wymagana jest znajomość rachunku różniczkowego i całkowego. Informacje ogólne Rzędy równań różniczkowych: I rzędu - zależność pomiędzy pochodną funkcji, samą funkcją i jej argumentem II rzędu - występuje także druga pochodna, np. \( x''=ax \) (wyższe rzędy) - ANALOGICZNIE Schematy Lista schematów: Równania różniczkowe zwyczajne Równania o zmiennych rozdzielonych równanie x'=p(t) równanie x'=p(t)x przypadek ogólny: x'=p(t)q(x) Równania różniczkowe liniowe I rzędu Jednorodne Niejednorodne II rzędu O stałych współczynnikach Jednorodne Niejednorodne